Fältserien 4 på vår bana

På 50-metersbanan sköt patrullerna de två sista stationerna. Tavlorna byttes i samband med markering. När samtliga skyttar hjälpte till gick smidigt. På bilden ser man station 7. C-skyttarna hade 7 sekunder på sig att träffa bland annat en flaska och en bunkerspringa på 16 meters avstånd. Stressande!

Kommentarer inaktiverade.