Klubbtävlingar

Handikapptävling

Månadstävling med resultaträkning enligt förutbestämt handikappsystem där duktiga skyttar ”lämnar” poäng till mindre duktiga skyttar. Tävlingen omfattar 4 precisions- och 4 duellserier och skjuts i 8 deltävlingar med uppehåll i Maj, Juni, Juli och Augusti.
För de som vill kan handikappen avslutas med fältskjutning för att fullborda Nationell Helmatch.

 

Träffbildstävling

Tävling som skjuts mot helvit bakgrund ( vänd spegel ) med 3 olika vapen i de 3 olika vapengrupperna A ( 9mm / .45 acp ), B ( revolver i kal. 38 spec ), och C ( .22 lr ). Omfattningen är 2 serier med varje vapen , = 6 serier. Efter varje serie mäts avståndet mellan de 2 skott som ligger längst ifrån varandra i mm. Träff utanför tavlan ger 500mm. Efter 6 serier adderas alla delresultat ihop till en slutsumma = ditt tävlingsresultat. Tätaste serierna vinner.

 

Rune´s Kombinationstävling

Tävling med tanke att träna fältskytte inför stundande utomhussäsong. Omfattar 4 serier mot precisionstavla och 4 serier mot fältskyttemål enligt förutbestämt tidsschema på fältskyttedelen. Skjuts endast med .22:a

 

KM- Korthåll och Bygel

Tävling med korthålls gevär ( .22 lr ) på 50 m. 6 serier varav 1 provserie, 2 serier liggande, 2 serier knästående och 1 serie stående.
Bygeltävlingen skjuts på 50 m med bygelrepetergevär i kaliber överstigande .22 lr. Målet består av 6 tavlor varav en precision tavla.

 

KM-Grov

Tävlingen omfattar 6 eller 7 precisionsserier med ett vapen överstigande kal .32 lr.

 

KM-Fält

Klubbmästerskap i fältskytte över 8 stationer. Skjuts i alla vapengrupper.

 

Hemortens banor

Riksomfattande tävling där man skjuter på sin egen hemmabana i max 5 olika klasser där ditt resultat sen jämförs med alla andra i Sverige i din klass.

 

Mörkerfältskytte eller Mörkermissen

Tävling där man skjuter på fältmål på 25 m där målen är upplysta endast med marschaller (20st). Omfattar 8 tavlor x 6 skott = maximalt 48 träff på ca 20 min.

 

Darttävlingen

7 serier á 3 skott, Dartregler vid tavlan.

 

KM- Bana och PKHS´s vandringspris

6 eller 7 precisionsserier. Skjuts oftast med .22:a.

 

Julprisskjutning

Tävling mot grisformad tavla indelad i fält A – J. Tävlingen skjuts med (30 skott) under ca 20 minuter. När alla skjutit klart poängsätts fält A-J med valörer mellan -5 upp till +5. Resultaträkning och därefter pris- utdelning där vinnaren får ett presentkort på julskinka och jumbopriset är en gris av något slag…

 

Nyårssaluten

Magnumtävling i bana öppen för alla typer av vapen grövre än kal .32 lr. Tävlingen skjuts med 31 skott (31 dagar i december).