Intresseanmälan

Information för dig som är nybörjare och inte har pistolskyttekort och eget vapen

Information för dig som har pistolskyttekortet men inget eget vapen

Information för dig som har pistolskyttekortet och eget vapen

För att skicka in intresseanmälan, kopiera texten nedan och klistra in i ett mail, fyll i efterfrågade uppgifter och skicka till intresseanmalan@pkhaningeskyttar.se

Ange Intresseanmälan i ämnesraden.

Förnamn och efternamn:

E-post: 

Ange om du innehar licens för pistol/revolver för sportskytte:

Om du innehar Pistolskyttekortet ange pistolskyttekortsnummer:

Ange nuvarande och tidigare medlemskap i pistolskytteföreningar:

Om du har annat medlemskap eller tidigare varit medlem i en pistolskytteförening, ange vilka grenar du tävlar/tävlat i:

Kompletterande information: