Föreningsintyg

Föreningsintyg utfärdas endast till medlemmar som har PK Haningeskyttar som huvudförening och som uppfyller villkoren.

För nya medlemmar utfärdas intyg tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap, erhållet pistolskyttekort samt med uppfyllda närvaro-, aktivitets- och kompetenskrav. Första vapnet måste vara av kaliber .22 LR.

Föreningsintyg för grovkalibriga vapen utfärdas tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap med uppfyllda närvaro-, aktivitets- och kompetenskrav.

För att kunna styrka aktivitet rekommenderar polisen att aktiviteterna dokumenteras i en loggbok. Av loggboken bör det framgå vem uppgifterna avser, datum, plats, skytteaktivitet, vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings eller tävlingstillfälle och vem som styrker uppgifterna, t.ex. skjutledarens signatur.

Observera att det är medlems ansvar att känna till och uppfylla det som krävs för att få föreningsintyg för förnyelse av licens för befintliga vapen och när sådan licens skall förnyas. Licens skall enligt polisens regler förnyas vart femte år.

Villkor för att få föreningsintyg:

 • För första vapnet: Sökanden ska under de senaste 6 månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling)* och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst 2 gånger per månad (dvs totalt minst 12 gånger de senaste 6 månaderna).
 • För ytterligare vapen: Sökanden ska under de senaste 6 månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling)* och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst 1 gång per månad  (dvs totalt minst 6 gånger de senaste 6 månaderna), samt tränat eller tävlat med övriga innehavda vapen minst 2 gånger under de senaste 6 månaderna.
 • För förnyelse av tidsbegränsad licens: Sökanden ska under de senaste 6 månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling)* och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst 1 gång per månad (dvs totalt minst 6 gånger de senaste 6 månaderna), samt tränat eller tävlat med sökt vapen minst 4 gånger per år under de senaste 2 åren.
 • Under de senaste 24 månaderna ha uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld.

* = Skytteaktiviteter på Sandabanan som anordnats av PK Haningeskyttar med närvaro registrerad i närvarolistan.

Observera:

Genom att du ansöker om föreningsintyg intygar du att du uppfyller villkoren enligt ovan för det behov som föreningsintyget avser.

Gör så här:

 1. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett mail.
 2. Fyll i efterfrågade uppgifter
 3. Skriv Begäran om föreningsintyg i ämnesfältet
 4. Skicka mailet till foreningsintyg@pkhaningeskyttar.se

Ifall du köper ett vapen från en vapenhandlare och har fått dokumentation om vapnet kan denna bifogas i mailet.

PERSONUPPGIFTER

 1. Personnummer:
 2. Efternamn:
 3. Tilltalsnamn:
 4. Adress:
 5. Postnummer:
 6. Postort:
 7. Telefonnummer:
 8. Mobilnummer:
 9. Mailadress:

VAPENUPPGIFTER

 1. Intyget gäller (markera med X):
  1. Pistol:
  2. Revolver:
  3. Annat (specificera, t ex pipa, växelsats etc):
 2. Kaliber:
 3. Fabrikat:
 4. Modell (komplett beteckning):
 5. Piplängd:
 6. Vilken vapengrupp samt skytteform/gren ska vapnet användas i:
 7. Behov av skjutvapen kan visas genom (markera med X, endast ett alternativ):
  1. Interna tävlingar:
  2. Externa tävlingar:
  3. Loggbok över skytteaktivitet:
  4. Annat (specificera):
 8. Intyget avser (markera med X):
  1. Första vapnet:
  2. Ytterligare vapen:
  3. Förnyelse av tidsbegränsat tillstånd:
  4. Annat (specificera i bilaga):
 9. Hur många vapen för målskytte har du sen tidigare:
 10. Diarienummer för licensansökan: