Fältserien 4 på vår bana

På 50-metersbanan sköt patrullerna de två sista stationerna. Tavlorna byttes i samband med markering. När samtliga skyttar hjälpte till gick smidigt. På bilden ser man station 7. C-skyttarna hade 7 sekunder på sig att träffa bland annat en flaska och en bunkerspringa på 16 meters avstånd. Stressande!

KM – Grov onsdagen 29 maj

Onsdagen den 29 maj håller vi tävlingen KM – Grov, där vi även har möjlighet att skjuta Hemorten samtidigt.

KM – Grov är för kalibrar över .32.

Start kl 19:00, men kom i god tid innan så vi hinner med alla administration.

Varmt välkomna

Styrelsen

KM-Bana och Vandringspriset, och Hemorten, onsdagen den 8 maj

På onsdag, den 8 maj, med tävlingsstart klockan 19:00, kör vi klubbmästerskapet KM-Bana och Vandringspris. Vi fortsätter även med Hemorten samtidigt för dom som anmält sig.
Anmälan till klubbmästerskapstävlingen sker på plats och kostar 30 kr.
Kom ihåg att vara på plats i god tid innan tävlingsstart.
Vad är KM – Bana och PKHS:s vandringspris?

En standard precisionstävling där vi skjuter, vanligtvis, 6 serier för att vara anpassad till Hemorten. Vinnaren tar hem klubbens vandringspris.