Fältserien 4 på vår bana

På 50-metersbanan sköt patrullerna de två sista stationerna. Tavlorna byttes i samband med markering. När samtliga skyttar hjälpte till gick smidigt. På bilden ser man station 7. C-skyttarna hade 7 sekunder på sig att träffa bland annat en flaska och en bunkerspringa på 16 meters avstånd. Stressande!

KM – Grov onsdagen 29 maj

Onsdagen den 29 maj håller vi tävlingen KM – Grov, där vi även har möjlighet att skjuta Hemorten samtidigt.

KM – Grov är för kalibrar över .32.

Start kl 19:00, men kom i god tid innan så vi hinner med alla administration.

Varmt välkomna

Styrelsen